Indholdet på denne side er markedsføring

Storebrand Asset Management

Nordens førende kapitalforvalter inden for bæredygtige investeringer, grundlagt i 1767.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalterens kompetencer, fondens risikoprofil og forvaltningshonorarer. Afkastet kan være negativt som følge af kurstab. Der er risiko forbundet med investeringer i fonden som følge af markedsbevægelser, udvikling i valuta, renter, økonomiske forhold, branche- og virksomhedsspecifikke forhold. Inden investering rådes kunder til at sætte sig ind i fondens central investorinformation og prospekt, som indeholder yderligere information om fondens karakteristika og omkostninger.


Bliv klogere på aktiefonde


Vi afholder uforpligtende møder med inspiration til dine investeringer både digitalt og (når omstændighederne tillader det) fysisk over hele landet.

Se oversigten over alle events


Se filmen: Introduktion til Storebrand Global ESG Plus

Vores passive globale aktiestrategi målrettet klimabevidste investorer.


Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Sådan håndterer Storebrand SFDR, EU's nye krav til information om bæredygtighed i finansvirksomheder

Læs mere