Indholdet på denne side er markedsføring

Faktorinvestering

Investorer har traditionelt valgt mellem passivt og aktivt forvaltede fonde for at opnå en mere balanceret eksponering på aktiemarkedet. Inden for den seneste årrække er den såkaldte faktorinvestering vokset i popularitet. Ligesom det gælder for de aktivt forvaltede fonde, forsøger faktorfonde også at opnå et bedre afkast end det underliggende referenceindeks. Men, hvor de aktive porteføljeforvaltere typisk bruger grundlæggende analyser for at opnå en dybere indsigt i selskaberne og dermed få en fordel i forhold til virksomhedsinformationerne, sigter faktorfondene på at opnå et bedre afkast ved at identificere og udnytte fordelene i de forskellige investeringsmetoder, der udgør faktorinvesteringen.

Storebrand Asset Management er med mere end ti års erfaring og 14,2[1] mia. DKK under forvaltning førende inden for faktorinvestering i Skandinavien, og har derudover konsekvent leveret gode afkast til kunderne.

¹Per den 30. september 2018

Faktor porteføljekonstruktion

Faktorinvestering – også kaldet “smart beta” – giver investorerne mulighed for at være eksponeret mod en eller flere omhyggeligt udvalgte typer af investeringsfaktorer, der forventes at levere et bedre langsigtet relativt afkast , baseret på historiske afkast. Storebrand Asset Managements multifaktorstrategi anvender fire forskellige investeringsfaktorer - value, momentum, size og lav volatilitet. Porteføljen konstrueres ved at opbygge fire forskellige porteføljer bestående af 50-100 virksomheder, der hver især bygger på de fire faktorer. Disse porteføljer, bestående af hver sin stilart, kombineres så i en multifaktorstrategi. Vores porteføljeforvaltere har en konservativ tilgang til faktorvalg. Det betyder, at de faktorer, der bliver brugt i vores strategier, skal have en veldokumenteret afkaststatistik over forskellige tidsperioder, både i akademisk litteratur og i praksis.

Value

Undersøgelser viser, at lavt prisfastsatte aktier har en tendens til at give et bedre afkast end dyrt prisfastsatte aktier over tid baseret på en række forskellige typer af værdifastsættelser, så som price/book, price/earnings eller price/cash flow. Merafkastet i value, som er bredt accepteret empirisk over tid og på tværs af lande, kan opnås ved at være overvægtig i billigt prisfastsatte aktier, samtidigt med at man er undervægtig i dyrt prisfastsatte aktier i forhold til referenceindekset. Værdibaseret investering betyder, at forvalterne ofte må gå imod markedsudsigterne, og majoriteten af andre investorer. Det kan resultere i perioder med dårligere afkast sammenlignet med referenceindekset.

Size

Mindre kapitaliserede virksomheder producerer i gennemsnit højere afkast end de større og mere kapitaliserede selskaber. Det kan der være flere grunde til. Blandt andet vil investorerne ofte blive kompenseret økonomisk for deres ejerskab af aktier med relativt højere risiko og lavere likviditet.

Momentum

Investorernes flokmentalitet og deres tendens til at overreagere på nyheder - både positive og negative - betyder, at aktier, der har leveret bedre afkast end markedet, typisk fortsætter med at udvise bedre resultater, og omvendt. I modsætning til value og størrelse, som tilbyder investorerne eksponering for grundlæggende faktorer, er momentum en investeringsstrategi, der udelukkende baserer sig på trends.

Lav volatilitet

I modsætning til argumentet om, at investorer altid kompenseres for at tage øget risiko, har stabile aktier, der ikke i samme grad påvirkes af stemningerne i markedet, empirisk bevist at give et bedre risikojusteret afkast end dem, der er mere volatile.