Indholdet på denne side er markedsføring

Aktivt forvaltede fonde

Storebrand forvalter en række globale porteføljer, der er bæredygtige ved, at vi aktivt investere i selskaber, som vi mener bidrager til at opnå FN’s bæredygtige udviklingsmål.


Globale aktier - bæredygtige løsninger

FN’s bæredygtige udviklingsmål bygger på målsætningen om at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Udviklingsmålene er med til at løse de globale udfordringer, vi står over for. Herunder dem der vedrører fattigdom, ulighed, klima, miljø, velstand, fred og retfærdighed.

Vi investerer i selskaber, der leverer løsninger, primært gennem de produkter og tjenester de leverer til markedet, og som har en fordel af de identificerede tendenser inden for bæredygtighedsmålene. Vi afholder os fra at investere i virksomheder, hvis primære aktiviteter er produktion og/eller distribution af fossile brændstoffer.

Storebrand Global Solutions

Storebrand Global Solutions er en fossilfri fond, der udelukkende investerer i selskaber, som bidrager til den bæredygtige udvikling og opnåelse af FN's bæredygtighedsmål.