Indholdet på denne side er markedsføring

Historie


Storebrand Asset Management AS

Storebrand Asset Management er et datterselskab af Storebrand ASA, der er noteret på Oslo Børs. Storebrand-koncernen (Storebrand) blev grundlagt tilbage i 1767 i Danmark og er i dag en af de førende aktører på det nordiske marked for langsigtet opsparing og forsikring.

Skalerbar bæredygtighed

Storebrand Asset Management blev grundlagt i 1981 (porteføljeforvaltningen var tidligere en division under Storebrands livsforsikringsvirksomhed) og er i dag Norges største private kapitalforvalter. Selskabet leverer en bred vifte af investeringsprodukter til over 250 institutionelle kunder i Norden, hovedsageligt i Norge og Sverige.

Ved udgangen af december 2019 forvaltede Storebrand Asset Management ca. 570 mia. DKK fordelt mellem fonde såvel som diskretionære og segregerede porteføljer af aktier, obligationer, ejendomsinvesteringer og private equity. Aktiverne forvaltes på vegne af pensionsfonde, forsikringsselskaber, fonde, kapitalforvaltningsselskaber, offentlige institutioner samt private investorer. Storebrand Asset Management forvalter også et bredt udvalg af pensions- og opsparingsprodukter til andre dele af Storebrand-koncernen, herunder livsforsikringsselskabets investeringsportefølje.

Storebrand tilbyder desuden livsforsikring og kapitalforvaltning i Sverige igennem opkøbet af den svenske livsforsikrings- og pensionsudbyder SPP i december 2007. Storebrand Asset Management opkøbte SKAGEN AS i december 2017. Tilbage i 2002 opkøbte Storebrand desuden den norske kapitalforvalter Delphi Fondene.