Indholdet på denne side er markedsføring

Bæredygtige investeringer siden 1995


Storebrand Asset Management er bredt anerkendt som førende inden for bæredygtige investeringer i Norden. Selskabet har vundet adskillige internationale priser igennem årene for sit arbejde med bæredygtighed. Storebrand Asset Management var således det første norske selskab, der etablerede et dedikeret bæredygtigt investeringsteam i 1995 og har det mest erfarne bæredygtige investeringsteam i Norden.

Bæredygtighed er en integreret del af Storebrands kerneforretning, og vores ESG-analyser, som er i overensstemmelse med FNs bæredygtighedsudviklingsmål, er fuldt integreret i investeringsprocesserne for alle fondene i selskabet. Vores langsigtede vision for 2050 er en verden, hvor ni milliarder mennesker lever godt og i overensstemmelse med jordens naturlige ressourcer. Vi tror således på, at de selskaber, der bidrager til at løse samfundets problemer på en bæredygtig måde, også vil repræsentere de mest rentable investeringer i et langsigtet perspektiv.

20190124_Sustainable-Investment-Timeline
Click to enlarge


Vores vidtrækkende ekskluderingspolitik, kalder vi Storebrand Standarden. Det er en standard, der sikrer, at vores porteføljeforvaltere ikke investerer i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af tobak eller våben eller i virksomheder, der bidrager negativt til klimaændringer eller krænker internationale love, konventioner og menneskerettigheder.