Skattemæssigt udbytte 2020

Privatbeskattede investorer, som ejer andele i Storebrands aktiefonde pr. 28. april 2020, vil blive beskattet for året 2020.

Published 29.04.2020 by Stine Melsted

Investorer der ejer Storebrands aktiefonde pr. den 28. april 2020 vil blive beskattet af den tekniske minimumsindkomst i 2020.


Minimumsindkomsten bliver normalt udbetalt til investorerne i form af en udlodning (udbytte). I Storebrands aktiefonde udbetales udbyttet ikke, men reinvesteres i fonden.


Satserne for 2020 er som følge:

  • Storebrand Indeks – Nye markederA5: 83,86 kr. pr. andel
  • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5: 65,45 kr. pr. andel
  • Storebrand Global Solutions A5: 31,09 kr. pr. andel
  • Storebrand Global Multifactor A5: 23,10 kr. pr. andel
  • Stotrebrand Global ESG Plus A5: 25,32 kr. pr. andel


OBS! Aktiefondene ændrede skattestatus pr. 1. janaur 2020, hvorfor der fremover ikke skal beregnes minimumsindkomst for aktiefondene under de nye skatteregler.

Da Storebrands aktiefonde ændrede skattestatus 1. januar 2020, skete der en automatisk afståelse af investorernes ejerandelene under de gamle skatteregler, hvorefter de samme andele straks generhvervedes under de nye skatteregler. Den tekniske afståelse og generhvervelse betyder, at investorer på deres årsopgørelse for 2019 er blevet beskattet i henhold til afståelsessummen svarende til kursværdien pr. 31. december 2019. Nu da minimumsudlodningen er beregnet, bliver afståelsessummen nedskrevet med minimumsindkomsten, og man vil som investor opleve, at årsopgørelsen for 2019 bliver genåbnet af SKAT.

Læs mere om:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.