Markedskommentar juli 2019

Centralbankerne kommer endnu engang til undsætning, og ECB følger i Fed’s fodspor.

Published 03.07.2019 by

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.