Indeksfonde med lidt ekstra

Investerer du i en indeksfond, er forventningen, at du opnår samme afkast som markedet. Samtidig er der ikke er en forvalter, som tager aktive valg. Men i Storebrand forholder vi os nu alligevel ikke helt passive.

Published 05.12.2019 by Caroline Sesvold Tørring

BardB
Bård Bringedal.

Forvalteren af en indeksfond skal ikke forsøge at slå markedet, som forvalteren på en aktiv fond forventes at kunne. Hun skal i stedet forholde sig passiv og blot følge markedet. Derfor kaldes indeksfonde også for passive fonde.


Bæredygtige indeksfonde

En indeksfond skal investere i de samme aktier, som er at finde i fondens referenceindeks. Er fonden en dansk indeksfond, hvor referenceindekset eksempelvis er C25, så skal du forvente samme afkast som udviklingen på C25.

Men Storebrands indeksfonde, lige som andre Storebrand-fonde, skal samtidig også følge selskabets standard for bæredygtige investeringer.

– Det indebærer, at vi udelukker en del selskaber fra vores investeringsunivers. Eksempler på dette er selskaber som bidrager til alvorlige brud på folkeretten og menneskerettighederne, eller er involveret i en anden form for uacceptabel forretning. På baggrund af disse kriterier udelades omkring 200 selskaber, som vores fonde ikke investerer i. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor vi investerer kundernes penge, siger Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management.

Er aktive valg passive?

Hele pointen med indeksfonde er at forholde sig passivt og følge indekset tæt uden indblanding fra en forvalter. Men når Storebrand ekskluderer mange selskaber fra indekset, skal disse erstattes for at matche indeksets afkast.

– I og med at en del selskaber udelukkes, erstattes disse selskaber med selskaber som ’opfører’ sig ligesom dem, vi har taget ud. Dermed får disse fonde samme lave risiko som almindelige indeksfonde, siger Bård Bringedal.

I flere af vores indeksfonde går vi endnu længere end blot at udelukke fondene som ikke lever op til Storebrands standard for bæredygtig investering.

Læs mere om vores indeksfonde


Storebrand Global ESG Plus – fossilfrit

I foråret 2017 lancerede Storebrand sin første fossilfrie fond, også her er der tale om en indeksnær fond. Storebrand Global ESG Plus udelukker hele olie- og gassektoren fra investeringsuniverset i tillæg til en række selskaber i andre sektorer, som producerer meget CO2.

– Samlet tager vi cirka 350 selskaber ud af vores investeringsunivers, og så investerer vi mere i selskaber, som leverer løsninger på fremtidens klimaudfordringer. Dem kalder vi løsningsselskaber. Fonden forventer et afkast, der tilsvarer almindelige indeksfonde, men med et væsentligt højere bæredygtighedsniveau, påpeger Bård Bringedal.


Værdi for pengene – og bæredygtigt fokus

Selv om formålet med de fleste indeksfonde er at give fornuftige/rimelige markedsafkast, bør du også kunne forvente noget mere oveni – afkastet bør skabes på en bæredygtig måde. I Storebrand ved vi, at det er muligt.