Hold dig til strategien

Den seneste uge har vi oplevet de værste børsdage i moderne tid, og usikkerheden omkring, hvordan verdens aktie- og obligationsmarkeder vil udvikle sig fremover, er stor. Storebrands aktie- og obligationsforvaltning følger markederne tæt.

Published 20.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Oslobors_vinter14_800x
NED: På få dage er Oslo Børs og verdens børser kraftigt ned. Foto: Kristian Skalland Moen.

Svingningerne i markederne er voldsomme, og tallene på verdens børser er røde. På toppen af virusudbuddet kom også oliepriskrigen mellem Saudi-Arabien og Rusland, som har resulteret i markant lavere oliepriser.

Faldende markeder og pandemier – intet nyt

Faldet på børserne de seneste dage er ikke unikt set i et historisk perspektiv. Aktiemarkederne oplever denne type fald med ujævne mellemrum, og det ligger i markedets natur, at værdien på aktier svinger – det er netop disse svingninger, der på sigt skal give investorer et højere forventet afkast.

Pandemier er heller ikke noget nyt, og erfaringer fra SARS, ebola, svineinfluenza og andre epidemier har vist, at den negative effekt på økonomien har været kortvarig til trods for stort mediefokus og udbredt frygt.

Så længe vi ikke ved, hvornår virusspredningen er under kontrol, vil usikkerheden være ekstra stor, og det er negativt for finansmarkederne. Ser man på eksempler fra tidligere epidemier, er det dog et spørgsmål om tid, før tingene igen normaliserer sig. En tid som sandsynligvis ikke vil give store økonomiske konsekvenser på sigt, hvorfor langsigtede investorer bør være tro mod deres investeringsstrategi.

Storebrands forvaltere vurderer løbende positionerne på aktie- og obligationsmarkederne uden at tage forhastede beslutninger.

Ned med 30 pct. på én måned

BardB
Leder for aktieforvaltningen, Bård Bringedal.

Leder for aktieforvaltning i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal, påpeger, at Oslo Børs er nede med mere end 30 pct. siden toppen for kun en måned siden, og at flere selskaber er prissat på niveauer, vi sidst så under finanskrisen.

– Myndigheder og centralbanker har iværksat en række tiltag for at støtte økonomien, men usikkerheden omkring coronavirussets kortsigtede og langsigtede effekt er for stor til, at aktiemarkederne endnu har stabiliseret sig.

God likviditet

Til trods for meget urolige markeder forløber forvaltningen af Storebrands aktieporteføljer som normalt.

– Til trods for meget volatile markeder oplever vi likviditeten som god. I de aktive mandater følger vi naturligvis situationen nøje og foretager løbende tilpasninger af under- og overvægter i porteføljerne. Vi har været igennem et faldende og turbulent marked, der nok fortsætter lidt endnu, men så vil markedet normaliserer sig igen – og til den tid vil vi sikre os, at vores porteføljer får del i opturen, påpeger Bringedal.

Historien har givet gode investeringer

Markedet præges af stor usikkerhed, og er der noget markedet ikke kan lide, så er det netop det.

– Vi tror på, at usikkerheden kommer til at vare et stykke tid endnu. Samtidig ved vi, at flere selskaber nu er prissat lavt og investeringer i aktiemarkedet på disse prissætningsniveauer, har historisk givet gode afkast. Når man ser indikationer på, at coronasituationen globalt er under kontrol, skal man være overvægtet i aktier, siger Bringedal.

Stærk turbulens på obligations- og kreditmarkedet

DagfinNorum
Leder for obligationsforaltning, Dagfin Norum.

Leder for obligationsforvdaltning i Storebrand, Dagfin Norum, forklarer, at obligations- og kreditmarkedet også præges af turbulens.

– Udbruddet af coronavirus fører til stadigt større begrænsninger både i Norge og globalt, og dermed dæmpes økonomisk aktivitet, men vi ser centralbankerne og myndighederne komme på banen for at hjælpe med at stimulere økonomisk aktivtet, støtte finansmarkeder og begrænse potentielle konkurser, siger Norum

Store rentefald siden februar

I tråd med rentenedsættelser fra de toneangivende centralbanker og Norges Bank samt øgede kvantitative lettelser og etableringen af likviditetsfaciliteter, har der været et kraftigt rentefald siden midten af februar både i den korte og lange ende af rentekurven. I de fleste lande, inkl. både Norge og USA, har vi observeret de laveste renteniveauer nogensinde, til og med lavere end vi så dem i kølvandet på finanskrisen.

– Samtidig er kreditspændene markant udviddet, både pga. usikkerheden og hvordan bortfald af økonomisk aktivitet vil påvirke erhvervslivet, men også grundet strammere likivditet i finansmarkederne. Udvidelsen af kreditspændet er gået meget stærkt, og på samme måde som faldet i aktiemarkedet, er niveauerne, vi ser nu, tæt på de samme, som dem vi så under finanskrisen, fortæller Norum.

Solide selskaber med god kreditkvalitet

Obligationsfondene med moderat rente- og kreditrisiko har tjent på rentefaldet, men udvidelsen i kreditspændet har trukket i modsat retning, hvilket indtil nu har ført til negativt afkast.

– Vi oplever nu også, at pengemarkedsfondene har haft negativt afkast det sidste stykke tid. Øgede kreditspænd har negativ effekt på kort sigt, men vores fonde er investeret i solide selskaber med god kreditkvalitet. På længere sigt giver forskellen i kreditspændet os et højere løbende afkast i fondene, siger Norum.

Ligget i forkant

Norum fortæller, at med den øgede usikkerhed og volatiliteten i markedet, har hans team siddet relativt "stille i båden" og holdt risikoeksponeringen uforandret.

– Markedet har bevæget sig hurtigt, og de kreditspænd, vi nu ser, vurderer vi som attraktive på længere sigt. Vi har ligget i forkant af markedet og foretaget de nødvendige tilpasninger for at imødese kundernes behov for at reallokere til aktier eller andre likviditetsbehov. Vi lå i overvægt i februar, inden renterne begyndte at falde, men har nu nedjusteret til neutral vægt, efter renterne er kommet ned på dagens lave niveau, siger Norum.

God andledning til at forøge

Det eneste, som er sikkert, er, at det meste er usikkert, og at det vil vare ved i et stykke tid. Der er dog tegn på, at kreditspændet topper efter den nylige markante stigning. På sigt tror vi, at den øgede risikopræmie vil bidrage til at vores kunder får et højere afkast.

– Historisk set har kreditspænd på de niveauer, vi ser nu, været en god anledning til at øge krediteksponeringen og dermed få et højere forventet afkast. Vi ser også at både centralbanker og myndigheder iværsætter tiltag, som vi forventer vil bidrage til at stabilisere rente- og kreditmarkederne fremover, påpeger Norum.