Fossilfri markedsafkast

Forestil dig en aktiefond, som giver omtrent samme afkast som markedet med omtrent samme risiko, men hvor mindre bæredygtige selskaber er erstattet med de mest bæredygtige. Storebrand Global ESG Plus forventer at levere i tråd med denne ambition.

Published 29.10.2019 by Caroline Sesvold Tørring

BardB
Investeringsdirektør i Storebrand Asset Management Bård Bringedal.

Aktive aktiefonde har til formål at skabe de højest mulige afkast inden for en given risikoramme, mens passive fonde skal genspejle afkastet og risikoen for et bestemt marked. Det er normalt krævende at have flere målsætninger samtidig, fordi de til dels kan være modstridende. Men for Storebrand er det nødvendigt at have flere tanker i hovedet samtidig, for vi har flere målsætninger end blot en enkelt.

Modellbasert forvaltning

Ved hjælp af modelbaserede forvaltningsteknikker har Storebrand udviklet fonde, som kan imødekomme flere målsætninger samtidig. Storebrand Global ESG Plus er fonden, som tager os længst i denne tankegang, eftersom fonden har flere målsætninger – samtidig.

Storebrands standard for bæredygtige investeringer, også kaldet Storebrandstandarden, er fundamentet for vores forretning og derfor også for fonden. Storebrandstandarden indebærer kort og godt, at enkelte selskaber i investeringsuniverset har så store svagheder forbundet med bæredygtighed, at selskaberne er helt ekskluderet fra Storebrands investeringsunivers.

– Vi ekskluderer selskaber, som bidrager til alvorlige brud på folkeretten og menneskerettighederne, eller som på anden vis er involveret i uacceptable aktiviteter. Cirka 200 selskaber er i dag udeladt fra vores investeringsunivers. Afkast er ikke det eneste, som betyder noget, det har også noget at sige, hvordan afkastet skabes, forklarer Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management.

I tillæg til Storebrandstandarden forvaltes Storebrand ESG Plus i tråd med en række andre bæredygtighedskriterier, som Storebrand har udviklet gennem de seneste 20 år, hvor vi har arbejdet med bæredygtige investeringer.

Mere af de bedste sekslaper - optimering

Storebrand Global ESG Plus er en speciel aktiefond med flere egenskaber pakket ind i investeringsstrategien. Fonden investerer mere i de selskaber, som er bedst inden for bæredygtighed. Dette sker ved at investere i de selskaber, som scorer højt i bæredygtighedsratingen, samt selskaber som er godt positioneret til at nå FN’s bæredygtighedsmål. Dette er selskaber vi kalder for løsningsselskaber. Derudover vælger fonden bevidst selskaber med lavere CO2-udslip og ellers tilsvarende egenskaber.

– Resultatet af optimeringerne er, at fonden har en større andel selskaber, som vi mener er godt positioneret til at håndtere de globale udfordringer. Fonden forventer altså at have samme afkast- og risikoegenskaber som andre globale aktiefonde – bare mere bæredygtige og mindre karbonintensiv, fortæller Bringedal.

Løsningsselskaber

Op til ti procent af fondens midler investeres i såkaldte løsningsselskaber. Dette er selskaber som forsøger at levere løsninger på fremtidens klimaudfordringer, eksempelvis selskaber inden for vedvarende energi eller selskaber, der på anden måde leverer løsninger på fremtidens klimaudfordringer. Et vigtigt kendetegn ved disse virksomheder er, at de opererer i tråd med FN’s bæredygtighedsmål.

Fossilfrie investeringer

En af de mest betydningsfulde dimensioner ved Storebrands bæredygtighedsarbejde, som skiller Storebrand Global ESG Plus fra størstedelen af andre globale aktiefonde, er fraværet af fossilfrie investeringer.

– Vi er fortsat afhængige af fossil energi, og det kræver en nyttig og nødvendig omstrukturering for at blive mindre afhængig af denne type energikilder. Her spiller investeringer en nøglerolle, og fonden skal derfor ikke investere i selskaber, som opnår mere end fem procent af sine indtægter fra produktion eller distribution af fossilt brændstof, fortæller Bringedal.

Langsigtede markedsafkast

På toppen af de ambitiøse krav til bæredygtighed, som giver fonden et mere begrænset investeringsunivers, forsøger Storebrand Global ESG Plus at minimere afvigelser fra fondens referenceindeks.

– Fonden forventes at give et afkast, der tilsvarer verdensmarkedet. Men investorerne i Storebrand Global ESG Plus skal også nyde godt af et væsentligt højere bæredygtighedsniveau, og frem for alt skal fonden forvaltes fossilfrit, afslutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.