Markedskommentar maj 2019

Der er tegn på, at makrotallene stabiliserer sig, men det er endnu for tidligt at konkludere at momentet er vendt.

Published 14.05.2019 by