Indholdet på denne side er markedsføring

Ændring i skattestatus

Fra indkomståret 2020 træder L 114 i kraft. Med lovændringen har Storebrand valgt at ændre skattestatus på fem af Storebrands aktiefonde. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder for dig som investor.

Published 13.12.2019 by Naja Helene Hørup Hertzum

Storebrands fem aktiefonde - Storebrand Global Multifactor, Storebrand Global Solutions, Storebrand ESG Plus, Storebrand Indeks Alle Markeder og Storebrand Indeks Nye Markeder - skifter fra indkomståret 2020 skattestatus. Fondene går fra at være aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning til at være aktiebaserede investeringsselskaber.

Hvad betyder ændringen for dig?

Investeringer foretaget med selskabsmidler eller pensionsmidler bliver skattemæssigt behandlet på samme måde som hidtil. Du kan læse mere om beskatning af pensions- og selskabmidler ved at klikke på de respektive links nedenfor.

Er du investeret med frie midler, vil du opleve at det bliver lettere at beregne skatten af din investering i Storebrandss aktiefonde.

Fra det nye indkomstår skal Storebrand ikke længere beregne en minimumsindkomst for aktiefondene, og beskatning af investeringer med frie midler sker fremover efter lagerprincippet i aktieindkomsten. Det betyder, at du som investor bliver beskattet af årets kursavance korrigeret for eventuelle køb og salg foretaget i indkomståret.  

Ændringen i skattestatus betyder også, at der kommer en bredere mulighed for at fraddrage eventuelle tab. Med de gældende regler er det kun tilladt at fradrage tab i aktieindkomsten på lignende værdipapirer. Med de nye regler kan tab fradrages i aktieindkomsten eller i den samlede slutskat for året.

Ændringen i skattestatus åbner ligeledes op for muligheden for at investere via viksomhedsskatteordnigen (VSO). Du kan læse om investering med VSO midler i Storebrands aktiefonde ved at klikke på linket nedenfor.

I forbindelse med den skattemæssige statusændring bliver 2020 et overgangsår, hvor minimumsindkomsten beregnet for 2019, får en skattemæssig effekt på årsopgørelsen i 2020. Nedenfor kan du klikke ind og læse mere om overgangsordningen og hvordan din investering bliver beskattet i 2020 og frem:

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.