Vores fonde

Fonde ISIN Kurs Sidst opdateret
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 NO0010841570 1046.78 2020-07-09
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 NO0010841588 1098.56 2020-07-09
Storebrand Global Solutions A5 NO0010841612 1112.01 2020-07-09
Storebrand Global Multifactor A5 NO0010841596 904.04 2020-07-09
Storebrand Global ESG Plus A5 NO0010841604 1140.79 2020-07-09
Afkast er vist i danske kroner og baseret på seneste lukkekurs, efter gebyrer er trukket fra.
Perioder over 12 måneder viser gennemsnitligt årligt afkast. Alle fondene har finanstilsynets risikomærkning: Gul


Investeringsstrategi


Indeksinvestering

Vores indeksbaserede fonde forvaltes ved hjælp af MSCI Barra-risikomodellen for at minimere afvigelser fra indekset (tracking error), ligesom det er med til at sikre en omkostningseffektiv handel og rebalancering for at minimere transaktionsomkostningerne.


Faktorinvestering

Med mere end ti års erfaring inden for faktorbaseret investering er Storebrand Asset Management markedsledende i Skandinavien, og har konsekvent leveret stærke merafkast til vores kunder.


Løsningsorienteret investering

Vi investerer i selskaber, der leverer løsninger, primært gennem de produkter og tjenester de leverer til markedet, og som har en fordel af de identificerede tendenser inden for bæredygtighedsmålene.