Indholdet på denne side er markedsføring

Risiko

Storebrand Asset Management ønsker, at kunderne bliver belønnet for den risiko, som de tager. 


Standardiseret risikoskala

Til at illustrere risikoen i vores fonde bruger Storebrand Asset Management en standardiseret risikoskala fra 1 til 7.

Risikoskalaen indikerer det nuværende risikoniveau baseret på fondens udsving over tid. Kategori 1 betyder, at fonden har lav risiko og dermed typisk lavt afkast, mens kategori 7 indikerer at fonden har en høj risiko.

Sammenligning af historisk afkast

Alle Storebrand Asset Managements fonde er forpligtiget til at oplyse fondens risiko i fondens KIID-dokument (central investorinformation) på en klart defineret måde. Formålet er at gøre det nemt for kunderne at sammenligne forskellige fonde og på tværs af forskellige kapitalforvaltere.

Fondens kategorisering er baseret på fondens udsving de seneste fem år. Udsving (volatilitet) er beregnet som standardafvigelsen i forhold til rullende ugentlige afkasttal. Dette er i overensstemmelse med ESMAs retningslinjer.

Hvad betyder tallene på risikoskalaen?

Tallene betyder, at normale, årlige udsving har været:

  1. Mindre end 0,5 procent
  2. Mellem 0,5 og 2 procent
  3. Mellem 2 og 5 procent
  4. Mellem 5 og 10 procent.
  5. Mellem 10 og 15 procent
  6. Mellem 15 og 25 procent
  7. Mere end 25 procent

Med "normale udsving" mener vi, at hvis forventet afkast er 10 procent og fondens udsving er 16 procentpoint, og fonden dermed har risikokategorisering 6, så har fondens afkasthistorik været i intervallet -6 til 26 procent i to ud af tre år og -22 til 42 procent i 19 ud af 20 år.

Tallet gør det muligt for investor at vurdere risikoen i en potentiel investering.

Alle Storebrands fonde har finanstilsynets risikomærkning: Gul

Risiko og investering

Aktiefonde er til dig med en lang tidshorisont og som ønsker et højere afkast, men som også tåler at se værdiudsving af din investering over tid. Obligationsfonde er til dig, der ønsker en lav risiko eller har en kortere tidshorisont. Vi anbefaler som udgangspunkt en balanceret portefølje.

Inden du starter din investering, anbefaler vi, at du kontakter en formuerådgiver, og at I sammen lægger en strategi, der giver dig det optimale risikojusterede afkast i forhold til dine behov. Dette er for at sikre, at din investeringshorisont og risikoprofil er korrekt.