Invester i fonde

En investeringsfond er en pulje, hvor mange investorer går sammen om at investere i værdipapirer. Investerer du i en fond, bliver du medejer af fonden og får udstedt investeringsbeviser. Aktie- og obligationsfonde er de typiske fondstyper.


Sådan kan du købe Storebrands fonde

Du kan handle fondene via din netbank eller din rådgiver i banken. Du modtager afregningen fra din bank og dine Storebrand beviser placeres i dit depot i banken.

Læs mere om Storebrands bæredygtige aktiefonde.

Sådan kommer du i gang med at investere

1. Formålet med din investering

Har du et mål med din investering? Hvornår skal du bruge pengene? Investeringsløsningen afhænger af din investeringshorisont. Jo længere tid du investere, jo lavere risiko.

2. Find den investering der passer dig

Obligationsfonde er til dig, der ønsker en lav risiko eller har en kortere tidshorisont. Aktiefonde er til dig med en lang tidshorisont og som ønsker et højere afkast, men som også tåler at se værdiudsving af din investering over tid. Vi anbefaler en balanceret portefølje.


3. Sådan investerer du

Vi anbefaler, at du altid kontakter en formuerådgiver, inden du starter din investering for at sikre, at din investeringshorisont og risikoprofil er korrekt. Du kan investere i SKAGENs fonde direkte via SKAGEN Fondene eller via dit pengeinstitut.


Sådan beskattes Storebrands fonde

Storebrands aktiefonde beskattes efter de samme regler som ved direkte investering i aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing.

Mere om beskatning af Storebrands fonde


Materiale