Udbytte - minimumsindkomst

Minimumsindkomst bliver normalt udbetalt til investorerne i form af en udlodning (udbytte). I Storebrands aktiefonde udbetales udbyttet IKKE, men reinvesteres i fonden.

Minimumsindkomst

Beskatningen af minimumsindkomsten pålægges investorer, der ejer beviser på tidspunktet for Storebrands årlige godkendelse af årsregnskabet – hvilket typisk sker i slutningen af januar.

Investorerne i vores aktiefonde vil blive beskattet af den opgjorte minimumsindkomst, selv om der ikke sker en udlodning. Selv om der ikke udbetales noget udbytte, vil man som investor ikke blive dobbeltbeskattet, da den oprindelige anskaffelsesværdi bliver opskrevet med den 'manglende' udlodning.'

Skattemæssigt udbytte i Storebrands aktiefonde

Bemærk at udbyttet ikke udbetales, men forbliver i fonden.

Skattemæssigt skal den manglende effektive udbetaling tillægges anskaffelsessummen for den oprindelige andel. Tillægget anses for anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en sum, der svarer til den manglende udbetaling.

Det skattemæssige udbytte beskattes som aktieindkomst.