Investering af pensionsmidler

Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for pensionsmidler i Storebrands fonde.

Afkastet af en pensionsopsparing – investering i tilknytning til en kapitalpension, ratepension, selvpension eller alderspension – beskattes selvstændigt. Disse afkast er derfor årsopgørelsen uvedkommende.

Årets samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab samt udbytter) beskattes med 15,3%, den såkaldte PAL-skat.

Er summen af tab større end summen af gevinster i et år, overføres det overskydende tab til efterfølgende år. Her fradrages det i gevinster på pensionsordningen.

Dit pengeinstitut eller pensionskasse beregner og trækker automatisk skat af afkastet af pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i begyndelsen af januar det efterfølgende år.

Dette gælder alle Storebrands fonde.