Investering af frie midler

Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for frie midler i SKAGENs fonde.

Storebrands aktiefonde

  • Storebrand Global Multifactor A5
  • Storebrand Global Solutions A5
  • Storebrand ESG Plus A5
  • Storebrand Indeks - Alle Markeder A5
  • Storebrand Indeks - Nye Markeder A5

Gevinst og tab ved salg af Storebrands aktiefonde beskattes ligesom ved salg af almindelige aktier. Gevinst og tab ved salg medregnes/modregnes i aktieindkomsten.

Aktieindkomst til og med 52.900 kr. (105.800 kr. for ægtefæller) beskattes med 27% i 2018

Aktieindkomst herover beskattes med 42 %

Tab, der ikke udnyttes inden for året i anden aktieindkomst, kan modregnes uden tidsbegrænsning i kommende års aktieindkomst fra børsnoterede værdipapirer. Fradrag for tab er betinget af indberetning af købet til SKAT. Det sker automatisk, når du har beviser i depot i Danmark.

Fradrag for tab er betinget af indberetning af købet til SKAT. Har du købt dine beviser direkte hos SKAGEN, er det vigtigt, at du indberetter dit køb til SKAT.

Indberetningen af dine køb sker automatisk, når du har beviserne liggende hos en dansk bank.

Minimumsindkomst

For at sikre, at gevinst ved salg for investorerne i Storebrand Global Multifactor A5, Storebrand Global Solutions A5, Storebrand ESG Plus A5, Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 og Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 beskattes som aktieindkomst, er det nødvendigt, at disse afdelinger opgør en minimumsindkomst, som beskattes hos investorerne.

  1. I beregningen af minimumsindkomsten indgår realiserede gevinster/tab på aktier m.v. i foreningen.
  2. Minimumsindkomsten i en aktiebaseret fond beskattes fuldt ud som aktieindkomst.

Minimumsindkomsten kan udbetales til investorerne i form af en udlodning (udbytte). Dette er dog ikke tilfældet i Storebrands aktiefonde. Vores aktieafdelinger udbetaler ikke udbyttet. Udbyttet forbliver og reinvesteres i den enkelte fond.

Beskatningen af minimumsindkomsten pålægges investorer, der ejer beviser på tidspunktet for SKAGENs årlige godkendelse af regnskabet. Det sker typisk i januar og februar og annonceres på vores hjemmeside, så snart datoen kendes. Til gengæld opskrives investors anskaffelsessum for de oprindelige beviser med den "manglende" udlodning. Investor beskattes dermed kun af værdistigningen på beviset én gang (der sker ikke dobbeltbeskatning).