Indholdet på denne side er markedsføring

Udbytte - minimumsindkomst

Minimumsindkomst bliver normalt udbetalt til investorerne i form af en udlodning (udbytte). I Storebrands aktiefonde udbetales udbyttet IKKE, men reinvesteres i fonden.

Minimumsindkomst

Beskatningen af minimumsindkomsten pålægges investorer, der ejer beviser på tidspunktet for Storebrands årlige godkendelse af årsregnskabet.

Investorerne i vores aktiefonde vil blive beskattet af den opgjorte minimumsindkomst, selv om der ikke sker en udlodning. Selv om der ikke udbetales noget udbytte, vil man som investor ikke blive dobbeltbeskattet, da den oprindelige anskaffelsesværdi bliver opskrevet med den 'manglende' udlodning.'

Skattemæssigt udbytte i Storebrands aktiefonde

Bemærk at udbyttet ikke udbetales, men forbliver i fonden.

Skattemæssigt skal den manglende effektive udbetaling tillægges anskaffelsessummen for den oprindelige andel. Tillægget anses for anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en sum, der svarer til den manglende udbetaling.

Det skattemæssige udbytte beskattes som aktieindkomst.

OBS! Da Storebrands aktiefonde ændrede skattestatus pr. 1. januar 2020, blev alle eksisterende investorer stillet som, at de afstod deres andele under den gamle skattestatus pr. 31. december 2019 for derefter at generhverve samme antal andele under den nye skattestatus pr. 1. januar 2020. Det er således anskaffelsessummen pr. 1. janaur 2020, der tillægges den manglende effektive udbetaling (medmindre man er nyere investor og derfor har en anskaffelsessum med en senere dato).

Grundet ændringen i skattestatus pr. 1. janaur 2020, er fondene underlagt nye skatteregler, hvorunder der ikke skal beregnes en minimumsindkomst. Beregning af minimumsindkomsten 2020 er således sidste gang, der bliver beregnet en minimumsindkomst i Storebrands aktiefonde.


Skattemæssigt udbytte for 2020

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 28. april 2020 bliver beskattet på følgende måde:

  • Storebrand Indeks – Nye markederA5: 83,86 kr. pr. andel
  • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5: 65,45 kr. pr. andel
  • Storebrand Global Solutions A5: 31,09 kr. pr. andel
  • Storebrand Global Multifactor A5: 23,10 kr. pr. andel
  • Storebrand Global ESG Plus A5: 25,32 kr. pr. andel