Indholdet på denne side er markedsføring

Investering via Virksomhedsskatteordning

Investering via Virksomhedsskatteordning Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for frie midler i Storebrands fonde.Investering via Virksomhedsskatteordning (VSO) fra og med 2022

Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for midler via Virksomhedsskatteordning (VSO) i Storebrands fonde.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at anvende Virksomhedsskatteordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du Virksomhedsskatteordningen, er det en betingelse, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel.

Læs hvordan vores fonde kan anvendes

Storebrands aktiefonde – er åbne for investering via VSO-midler, hvis andelene er anbragt i en § 53 A-pensionsordning under VSO'en

Fra og med 2022 ændrer SKAGENs aktiefonde (Storebrand Indeks – Nye Markeder, Storebrand Indeks – Alle Markeder, Storebrand Global Solutions, Storebrand Global Multifactor og Storebrand Global ESG Plus) skattestatus, hvilket betyder, at der kun kan investeres i aktiefondene med VSO-midler, såfremt beviserne ejes igennem en relevant pensionsordning omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7, under VSO'en.

Hvis de ikke er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7, under VSO'en, betyder ændringen i skattestatus, at det IKKE længere er tilladt at investere midler omfattet af VSO i vores aktiefonde. Derfor skal du sælge dine beviser i disse fonde inden 31. december 2021 for at undgå, at midlerne investeret i fondene bliver betragtet som en privat hævning.

Hvis du ønsker, at andelene fremover skal ejes igennem en pensionsordning omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7, skal du kontakte dit pengeinstitut for at få nærmere rådgivning om denne mulighed.


Investering via Virksomhedsskatteordning (VSO) fra og med 2020

Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for midler via virksomhedsskatteordning i Storebrands fonde.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at anvende Virksomhedsskatteordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du Virksomhedsskatteordningen, er det en betingelse, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel.

Storebrands aktiefonde:

  • Storebrand Global Multifactor A5
  • Storebrand Global Solutions A5
  • Storebrand ESG Plus A5
  • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
  • Storebrand Indeks – Nye Markeder A5

Afkast/gevinst der opspares i VSO ordningen indgår i virksomhedens indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst – dvs. 22% i 2020. Når det opsparede overskud hæves, indgår det i den personlige indkomst og beskattes efter reglerne herom (op til 56,52% i 2020).
Tab kan fradrages i virksomhedsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Dvs. at såvel realiserede som urealisede gevinster/tab beskattes.