Investering via Virksomhedsskatteordning (VSO) fra og med 2020


Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer for midler via virksomhedsskatteordning i Storebrands fonde.


Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at anvende Virksomhedsskatteordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du Virksomhedsskatteordningen, er det en betingelse, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel.

Storebrands aktiefonde:

  • Storebrand Global Multifactor A5
  • Storebrand Global Solutions A5
  • Storebrand ESG Plus A5
  • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
  • Storebrand Indeks – Nye Markeder A5

Afkast/gevinst der opspares i VSO ordningen indgår i virksomhedens indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst – dvs. 22% i 2020. Når det opsparede overskud hæves, indgår det i den personlige indkomst og beskattes efter reglerne herom (op til 56,52% i 2020).
Tab kan fradrages i virksomhedsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Dvs. at såvel realiserede som urealisede gevinster/tab beskattes.