Indholdet på denne side er markedsføring

Indberetningspligt ved køb via udenlandsk bank

Har du handlet Storebrand Fondene via et udenlandsk pengeinstitut skal du selv sørge for, at dine køb bliver indberettet til SKAT.

Ingen dispensation

Du kan ikke få dispensation, hvis du ikke overholder fristen for at oplyse om købet. Det betyder, at du mister din ret til fradrag for et senere konstateret tab.

Sådan gør du

Du kan foretage indberetningen via "TastSelv" på www.skat.dk, og denne indberetning kan du enten foretage ved at lægge dine enkelte køb ind, eller, ved at du fremsender en samlet oversigt over dine køb af Storebrand beviser til SKAT. Fristen for at indsende disse oplysninger er samme frist, som gælder for den udenlandske selvangivelse (pt. 1. juli i året efter købet er foretaget)