Indholdet på denne side er markedsføring

Bæredygtige pionerer


Bæredygtighed er integreret i Storebrands forretning

Bæredygtighed er en integreret del af hele Storebrand-koncernens kerneforretning. Det betyder, at vi altid tager hensyn til økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, inden vi træffer vores beslutninger. Vores langsigtede vision mod året 2050 er en verden, hvor 9 milliarder mennesker har et godt liv inden for rammerne af vores planetens ressourcer. Vores standard for bæredygtige investeringer er baseret på idéen om, at de selskaber, der hjælper med at løse verdens samfundsproblemer på en bæredygtig måde, også er dem, som vil være de mest rentable investeringer på længere sigt. Storebrand Standarden for bæredygtige investeringer skal derfor bidrage til at sikre kundernes fremtidige afkast.

Storebrand var i 1995 det første norske selskab, der etablerede sin egen afdeling for bæredygtige investeringer. Det har medført, at Storebrand Asset Management i dag har Nordens mest erfarne team inden for bæredygtighedsanalyse. Siden 2010 har Storebrand Asset Management løbende implementeret bæredygtighedsanalysen i den daglige risikostyring og i porteføljeforvalternes arbejde med at udvælge selskaber til fondene.

Da Storebrand opkøbte SKAGEN Fondene i 2017 blev der efterfølgende gennemført en proces for at følge op på selskabernes respektive retningslinjer for bæredygtighed. Det har betydet, at vi pr. 1. januar 2019 har implementeret og opgraderede fælles retningslinjer for bæredygtighed for alle selskaber i Storebrand-koncernen.

Storebrand-koncernens bæredygtighedspolitik (på norsk)

Storebrand har tre hovedstrategier knyttet til bæredygtige investeringer:

A. Reduktion af risiko gennem fravælgelse af selskaber

Metoden, som vi bruger til at fravælge selskaber til fordel for proaktive bæredygtige selskaber, er defineret i Storebrand Standarden.

I de tilfælde, hvor selskaberne systematisk overtræder Storebrand Standarden, vil vi bruge vores position som investor til at indgå dialog med selskaberne og forsøge at opnå forbedringer. Hvis dialog ikke fører til positive ændringer, kan det pågældende selskab udelukkes fra Storebrands investeringsunivers. Selskaber bliver også sorteret fra, hvis datterselskaber, der kontrolleres af selskabet, overtræder Storebrand Standarden.

Storebrand Standarden gælder for alle vores fonde og investeringer, der falder ind under vores forvaltning, hvilket er ca. 78 milliarder USD pr. 31. december 2017. Det betyder, at Storebrand Asset Managements porteføljeforvaltere ikke kan vælge mellem disse selskaber, når de køber aktier eller obligationer.

Relateret indhold

B. Løsninger

Bæredygtighedsanalyser til at understøtte FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG).

Siden 2014 har Storebrand Asset Management udviklet en rangliste af bæredygtighedsniveauer for mere end 2.500 børsnoterede virksomheder over hele verden. Rangeringen er baseret på risiko- og løsningsorienterede resultater inden for bæredygtighed med hensyn til drift, produkter og aktiviteter. Selskaberne bliver tildelt en score mellem 0 og 100, hvor der indgår mere end 100 forskellige indikatorer relateret til de miljø-, samfund- og ledelsesmæssige faktorer (ESG).

De bedste selskaber i analysen har udviklet omfattende styringssystemer i forhold til ESG og er godt positioneret inden for de globale bæredygtighedstendenser. De globale tendenser som Storebrand Asset Management mener er mest relevante for selskaberne frem mod 2030, er FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG) og Paris-aftalen.

Relateret indhold

C. Indflydelse og påvirkning af selskaberne gennem aktivt ejerskab

Storebrand Asset Managements bæredygtighedsteam er løbende i dialog med et stort antal selskaber hvert år. Det gør vi for at hjælpe dem og påvirke dem til at forbedre og styrke den bæredygtige indsats. Ved at spørge selskaberne, hvilke metoder de følger, og hvad de har opnået med hensyn til bæredygtighed, udfordrer vi dem til at tage en endnu mere proaktiv holdning til disse spørgsmål.

Storebrands erfaring er, at de bedste resultater opnås ved at samarbejde med andre investorer. Vi følger FN's principper for ansvarlige investeringer.

Relateret indhold